Фондация НЕСТ
Начало
За НЕСТ
Екип
Мисията
Програма
Проекти
Новини
Контакт
 
 
 
 
Как да помогна!
 
Възможността да изиграете активна роля в мисията на Фондация "НЕСТ" е във Ваши ръце!
 
 
Вие имате свободната възможност да се включите активно в програмите или избрана от Вас програма на Фондация НЕСТ.
 
 
Вие имате възможността да направите предложение до Управителния съвет и програмните директори за нова програма, която Вие смятате за целесъобразна за мисията на Фондация НЕСТ.
 
 
Вие имате свободната възможност да се включите активно в проектите или избран от Вас проект на Фондация НЕСТ.
 
 
Вие имате възможността да направите предложение до Управителния съвет и програмните директори за нов проект, който Вие смятате за целесъобразен за мисията на Фондация НЕСТ.
 
 
Вие можете да се обърнете към Управителния съвет и да направите Вашето предложение по всеки един въпрос, който смятате за изключително важен за мисията на Фондация НЕСТ.
 
 
Вие можете да направите предложение за изявена личност, за удостояване с почетна грамота - плакет и статуетка, диплома и знак на Фондацията като се свържете с нас и ни представите Вашето аргументирано предложение в областта на образованието, науката, културата, изкуството и спорта.
 
 
Освен обичайният начин на финансиране, капиталът на Фондацията се набира от дарения, завещания, спонсорство, чрез предоставяне от правителствени и неправителствени организации, от средите на бизнеса и от физически лица на средства за реализиране на мисията на Фондация НЕСТ по различни програми и проекти.
 
 
Вие можете да се включите в тази дарителска дейност по избрана от Вас програма или проект, като се свържете с Управителния съвет на Фондация НЕСТ.
 
 
Дарителите и спонсорите се считат за приятели на Фондацията, като те биват информирани ежегодно за дейността на Фондацията. Фондация НЕСТ издава дарителски удостоверения и почетни грамоти за особени заслуги към Фондацията и нейните цели.
 

Фондация НЕСТ®
Как да помогна!
English
Deutsch
Русскии язык
Български