Фондация НЕСТ
Начало
За НЕСТ
Екип
Програма
Проекти
Новини
Как да помогна!
Контакт
 
 
 
 
 

НАКРАТКО ЗА ФОНДАЦИЯТА И НЕЙНАТА МИСИЯ

 
Работата на Фондация НЕСТ се основава на принципите на реалистична оценка на екипните и индивидуалните постижения. Тя преследва изключително полезни за развитието на цялото общество цели:
 
 
Подпомага и насърчава развитието, реализацията, интеграцията и икономическото равитие на предприемачеството на търговско, стопанските и индустриални предприятия, на асоциации, сдружения, фондации, политически партии, синдикални организации и структури. Като това се извършва посредствум демократично-обществено-икономическото развитие на България и непрекъснатото повишаване на квалификацията на отделните личности, развитието на способни млади хора, осигурявайки им равни шансове, зависещи изключително от техните професионални възможности и умения;
 
 
Насърчава развитието на българската култура: дейците, общностите, нейните ценности и интелектуалната собственост;
 
 
Насърчава и подпомага интеграцията на всички обществено-икономически групи, среди, общности и отделни личности за изграждaнe на обществените отношения, основани на мир, взаимно разбирателство и хармония, които да доведат до ново качество в общуването между хората в света и в българското общество.
 

Фондация НЕСТ®
Мисията
English
Deutsch
Русскии язык
Български