Фондация НЕСТ
Начало
За НЕСТ
Екип
Мисията
Програма
Новини
Как да помогна!
Контакт
 
 
 
 

ПРОЕКТИ НА ФОНДАЦИЯТА

Проект:
Фондация НЕСТ организира по определена програма семинари и курсове за квалификация и преквалификация на управленски, среден и помощен състав в новите икономически условия,
Проект:
Фондация НЕСТ организира по определена програма семинари и курсове за квалификация и преквалификация на средния изпълнителски персонал в създаването и повишаването на технологичните продукти и усъвършенствуване качеството на технологичната и финансова дисциплина на заетите в новите производства и смесени (joint venture) дружества.
Проект:
Фондация НЕСТ организира по определена програма семинари, специално за синдикални дейци и активисти, по условията, начините и средствата на колективното трудово договаряне, условия на труд и безопастна работна среда.
Проект:
Фондация НЕСТ организира по определена програма семинари, специално за синдикални дейци и активисти, работещи в мултинационални компании на територията на България.
Проект:
Фондация НЕСТ организира по определена програма семинари, специално за политически партии и организации за активисти и функционери за начините и условията за интегрирането на България в ЕС.
Проект:
Фондация НЕСТ по определена програма подпомага обмена на млади специалисти и тяхното обучение в предприятия на територията на ЕС и на чужди млади специалисти на територията на Република България в новите производства и смесените (joint venture) дружества.
Проект:
Предоставяне на техническа помощ при изпълнението на проекти в България по въпроси, свързани с екологията и еко системите, изпълнението на проекти за възобновяването на индустриалните предприятия и техните безотпадни технологии и пречиствателни системи.
Проект:
Фондация НЕСТ работи по програма "Изобразително изкуство и художници" . Организира изложби, търгове и аукциони, а така също и рекламна кампания с директни продажби в своя отдел "НЕСТ-Арт". Помага на талантливи и способни автори за тяхната световна творческа реализация.
Проект:
Фондация НЕСТ работи по програма "Стратегически инвеститори" и "Изнесени производства в България".
Проект:
Фондация НЕСТ работи по програма "Човешки ресурс и изготвяне на информационна система за състоянието на пазара на труда, неговите потребности и професионално израстване".
Проект:
Фондация НЕСТ работи по програма "Избягване на сблъсъка на културите и етническите националности" и създаване на манталитет, в съответствие с новите икономически условия и глобализацията на производствените отношения.

Фондация НЕСТ®
Проекти
English
Deutsch
Русскии язык
Български